Nasza misja

01

Zachowanie 12 historycznych śluz i ich dalsza eksploatacja

02

Utrzymanie pełnej spławności kanału

03

Zaangażowanie lokalnych gmin w wykorzystanie ekonomicznego potencjału kanału

Spływ wzdłuż Kanału Finow, poprzez 12 ręcznie obsługiwanych śluz, rozpoczyna się od śluzy w Ruhlsdorf a kończy w Niederfinow, gdzie do dnia dzisiejszego czynna jest 80-letnia zabytkowa podnośnia statków – najstarsza działająca podnośnia w Niemczech. Każda z napotkanych po drodze śluz reprezentuje stan techniki z lat 70. XIX wieku.


Utrzymanie tych śluz w należytym stanie wiążę się z wysokimi kosztami, które pokrywane były od zawsze przez rząd Niemiec. Jednak w chwili obecnej już tak nie jest. Nasz rząd uważa, że wydawanie pieniędzy na turystykę to strata pieniędzy.


Nie możemy się zgodzić z tym twierdzeniem. Życie kilku generacji naszych przodków zależało od możliwości transportowych Kanału Finow. Bez jego śluz nie rozwinąłby się w naszym regionie przemysł, a co za tym idzie, nie nastąpiłby rozwój ekonomiczny i nie powstałoby miasto Eberswalde. Kanał Finow ze swoimi 12 śluzami to nasze warte zachowania techniczne i kulturowe dziedzictwo. Chcemy, aby przyszłe generacje mogły dalej pływać po wodach Kanału i cieszyć się szumem 1000 ton wody wypełniającej każdą ze śluz. Chcemy opowiedzieć historię tego regionu i na nowo ożywić nasz Kanał.


Bez publicznej pomocy finansowej w najbliższym czasie pierwsze śluzy przestaną działać. Kiedy pierwsza śluza zostanie wyłączona z eksploatacji, to nadzieja wielu tutejszych mieszkańców inwestujących w rozwój turystyki wodnej zostanie na zawsze pogrzebana. Dlatego my, przyjaciele inicjatywy Kanał Finow, walczymy o zachowanie naszego regionalnego dziedzictwa.


Prosimy o przesyłanie Państwa uwag na nasz adres: info@unser-finowkanal.de


Scroll to Top